Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op het gebruik van de websitehttps://be.erborian.com/ ('de Website') door de gebruikers ('u' of 'uw') en uw relatie metThe Hut.com Limited (opererend als erborian.es)met maatschappelijke zetel te Erborian BE, THG Poland Pi, Magazynowa 1, Magnice, Wroclaw. Polen. 55-040.

Lees ze aandachtig, aangezien ze van invloed zijn op uw wettelijke rechten en plichten. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, bezoek of gebruik de Website dan niet. Neem contact met ons op als u vragen heeft met betrekking tot deze Voorwaarden.


1. Overeenkomst

Door de Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.


2. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om:

deze Voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken en eventuele wijzigingen worden aan u meegedeeld aan de hand van een passende aankondiging op de Website. Het is uw verantwoordelijkheid om dergelijke wijzigingen te controleren. De wijzigingen zijn van toepassing op het gebruik van de Website nadat we een dergelijke aankondiging hebben gedaan. Als u de nieuwe Voorwaarden niet wenst te aanvaarden, hoort u de Website niet verder te gebruiken. Als u de Website blijft gebruiken na de datum waarop de wijziging van kracht is gegaan, geeft uw gebruik van de Website aan dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan de nieuwe Voorwaarden. We kunnen deze Website en de inhoud op de Website (of een deel ervan) tijdelijk of permanent wijzigen of intrekken zonder u daarvan op de hoogte te brengen en u bevestigt dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enige wijziging aan of intrekking van de Website of de inhoud ervan.

3. Registratie

U garandeert dat:

de persoonsgegevens die u bij uw registratie verstrekt in alle opzichten waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn; en dat u zich niet voordoet als een andere persoon of entiteit.

De producten die op deze website worden aangekocht zijn uitsluitend bestemd voor particulier en huishoudelijk gebruik en niet voor wederverkoop. U brengt ons onmiddellijk op de hoogte van eventuele wijzigingen aan de persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar of te bellen met de medewerkers van onze klantendienst via:

E-mailadres:customer.experience@thehutgroup.com

4. Privacybeleid

We behandelen al uw persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Als u op deze Website winkelt, vragen we u om persoonlijke gegevens in te vullen zodat wij u kunnen identificeren. Deze gegevens omvatten uw naam, e-mailadres, factuuradres, leveringsadres, kredietkaartinformatie of andere betaalinformatie. We bevestigen dat deze informatie door ons wordt bewaard in overeenstemming met onze inschrijving bij het kantoor van de functionaris voor gegevensbescherming.


5. Uw veiligheid beschermen

Om ervoor te zorgen dat uw krediet- of debetkaart niet zonder uw toestemming wordt gebruikt, controleren we de naam, het adres en andere persoonsgegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt aan de hand van databases van derden.

Wij nemen het risico van internetfraude zeer ernstig. Aangezien het aantal frauduleuze transacties met kredietkaarten toeneemt, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat alle bestellingen grondig worden gecontroleerd aan de hand van de reeds verstrekte informatie. Het is mogelijk dat we contact met u opnemen om extra beveiligingscontroles uit te voeren en we vragen uw medewerking, zodat we deze controles kunnen voltooien. We tolereren geen frauduleuze transacties. Dergelijke transacties worden dan ook gerapporteerd aan de relevante autoriteiten.

Door deze Voorwaarden te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat dergelijke controles worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren van deze controles kunnen door u verstrekte persoonsgegevens worden doorgegeven aan een geregistreerd kredietregistratiebureau dat deze informatie mogelijk opslaat. U kunt erop vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan om uw identiteit te bevestigen, dat er geen kredietcontrole wordt uitgevoerd en dat dit geen gevolgen heeft voor uw kredietwaardigheid. Alle door u verstrekte gegevens worden veilig en in strikte overeenstemming met de Data Protection Act 1998 (wet bescherming persoonsgegevens) behandeld.


6. Naleving

De Website mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden en op een wettige manier. U gaat ermee akkoord zich te houden aan alle toepasselijke wetten, statuten en voorschriften met betrekking tot de Website en het gebruik ervan. U gaat ermee akkoord het volgende niet te uploaden of te verzenden via de Website:

computervirussen of andere programma's ontworpen om de normale bedieningsprocedures van een computer te verstoren, te onderbreken of te belemmeren; en wat voor inhoud dan ook die lasterlijk, aanstootgevend of obsceen van aard is.


7. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om ons en onze functionarissen, directeuren, medewerkers en leveranciers, onmiddellijk op verzoek volledig schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke juridische kosten, die voortvloeien uit een inbreuk op deze Voorwaarden door u, of andere aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw gebruik van deze Website of een andere persoon die toegang heeft tot de Website met uw persoonsgegevens.


8. LINKS VAN DERDEN

Voor het gemak van onze klanten kan de Website links bevatten naar andere websites of inhoud die buiten onze controle valt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke websites of inhoud, noch worden deze door ons gecontroleerd of onderschreven. We zijn niet aansprakelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites, noch voor enige schade, verlies of inbreuk veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt in verband met het gebruik van of het vertrouwen op reclame, inhoud, producten, materialen of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke externe websites of bronnen.


9. Bestellingen

Alle bestellingen zijn onderworpen aan aanvaarding en beschikbaarheid. Als de bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gebracht (of op een andere manier als er geen e-mailadres werd opgegeven) en krijgt u de optie om te wachten tot het artikel weer in voorraad is of om uw bestelling te annuleren.

Bestellingen die door u worden geplaatst, worden behandeld als een aanbod om de goederen of diensten van ons te kopen. We hebben het recht om dergelijke aanbiedingen op elk moment te weigeren. U erkent dat een geautomatiseerde bevestiging van uw bestelling die u van ons ontvangt, niet gelijkstaat aan onze aanvaarding van uw aanbod om goederen of diensten die op de Website worden aangeboden, te kopen. De afsluiting van een contract tussen u en ons vindt plaats wanneer we (i) uw kredietkaart, debetkaart of PayPal-rekening debiteren of (ii) de goederen naar u verzenden of beginnen met het verstrekken van de diensten, afhankelijk van wat het laatst plaatsvindt.

We nemen alle redelijke zorgvuldigheid in acht, voor zover dit mogelijk is, om de gegevens van uw bestelling en betaling veilig te bewaren, maar bij gebrek aan nalatigheid van onze kant kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat u lijdt als een derde partij ongeautoriseerde toegang verkrijgt tot door u verstrekte gegevens bij het openen van of bestellen via de Website.

Producten die op onze website worden verkocht, zijn niet bestemd voor wederverkoop of distributie. U kunt van elk product slechts vijf stuks kopen. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te annuleren en/of gebruikersaccounts te annuleren die gebruikt zijn om bestellingen tegen deze bepaling te plaatsen.

U aanvaardt het risico van de producten zodra deze zijn afgeleverd op het leveringsadres dat u heeft opgegeven op het moment dat u uw bestelling heeft geplaatst. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als u een onjuist leveringsadres opgeeft of als u de producten niet ophaalt op het leveringsadres dat u heeft opgegeven.


10. Annuleringsrechten

Als u de goederen of diensten als consument heeft aangekocht (d.w.z. voor particulier gebruik in tegenstelling tot zakelijk gebruik), houd er dan rekening mee dat u het recht heeft om elk contract met ons te ontbinden binnen14 dagen vanaf de dag waarop u de goederen heeft ontvangen.

Als u een contract ontbindt in overeenstemming met clausule 9, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door contact met ons op te nemen of te schrijven naarBe.erborian.com, The Hut Group Limited,Meridian House,Gadbrook Park,Gadbrook Way,Rudheath,Northwich,Cheshire, UK, CW9 7RA, Verenigd Koninkrijk. U moet de producten bewaren en ervoor zorgen dat ze in dezelfde staat verkeren als waarin u ze heeft ontvangen, totdat wij ze ophalen of u ze naar ons terugstuurt. U wordt op de hoogte gebracht van de datum waarop we de producten zullen ophalen. Dit gebeurt normaal gesproken binnen 28 dagen na ontvangst van het annuleringsformulier. U moet de kosten voor het ophalen van de producten betalen en deze worden afgetrokken van het geldbedrag dat wij aan u verschuldigd zijn. U kunt de gewenste producten ook terugsturen door contact op te nemen met onze Klantendienst via91 198 06 99 tussen 10.00 en 18.00 uur. Zij bezorgen u het verzendadres.

Wij storten uw geld binnen 30 dagen na ontvangst van het annuleringsformulier terug.

Als u een contract in overeenstemming met deze clausule wilt ontbinden, raadpleeg dan ons Retourbeleid voor meer informatie over de manier waarop u dit kunt doen.


11. Prijs en betaling

Alle getoonde prijzen zijn inclusief btw (alleen waar van toepassing - zie hieronder) tegen de huidige tarieven en zijn correct op het moment dat de informatie in het systeem wordt ingevoerd. Wij behouden ons echter het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Als uw leveringsadres in het Verenigd Koninkrijk is, worden er geen extra belastingen in rekening gebracht. Als uw leveringsadres buiten het Verenigd Koninkrijk ligt, kunt u worden onderworpen aan invoerrechten en belastingen (met inbegrip van btw), die worden geheven zodra een levering uw land van bestemming bereikt. Dergelijke bijkomende kostenzijn voor uw rekening. U moet er rekening mee houden dat het douanebeleid en de douanepraktijken van land tot land sterk verschillen. Wij raden u aan contact op te nemen met uw plaatselijk douanekantoor voor informatie.

Bij verzending van goederen van buiten het Verenigd Koninkrijk kunnen grensoverschrijdende zendingen worden onderworpen aan opening en inspectie door de douaneautoriteiten. Met betrekking tot alle goederen die worden verzonden naar een adres buiten het Verenigd Koninkrijk, wordt u geacht de importeur van de goederen te zijn en moet u derhalve voldoen aan alle wetten en voorschriften van het land waarin de goederen worden geleverd.

Betalingen kunnen worden uitgevoerd met een krediet- of debetkaart of via uw PayPal-rekening. De betaling wordt van uw rekening afgeschreven voordat uw goederen worden verzonden of de dienst aan u wordt verstrekt. Als de betaling via een kredietkaart moet worden uitgevoerd, wordt een pre-autorisatiebedrag van € 0,01 van uw kredietkaart ingehouden totdat de kaartuitgever de betaling valideert.

In het onwaarschijnlijke geval dat de prijs op de betaalpagina onjuist is en we dit ontdekken voordat we uw bestelling aanvaarden in overeenstemming met clausule 9, zijn we niet verplicht om de goederen aan u te verkopen tegen de getoonde prijs. We proberen er altijd voor te zorgen dat de prijzen van goederen die op onze Website worden getoond juist zijn, maar soms kunnen er fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van de goederen die u heeft besteld, laten we u dit zo snel mogelijk weten en geven we u de optie om uw bestelling opnieuw te bevestigen voor de juiste prijs of om deze te annuleren. Als u uw bestelling annuleert en u al heeft betaald voor de goederen, krijgt u het volledige bedrag terugbetaald.

U bevestigt dat de kredietkaart, debetkaart of PayPal-rekening die wordt gebruikt de uwe is. Alle kredietkaart-/debetkaarthouders zijn onderworpen aan controles en autorisatie door de kaartuitgever. Als de uitgever van uw betaalkaart de betaling om welke reden dan ook weigert of niet aan ons autoriseert, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering.

Als uw kredietkaart- of debetkaartbetaling om welke reden dan ook niet succesvol wordt verwerkt, behouden wij ons het recht voor om binnen 48 uur opnieuw een betalingspoging te ondernemen. In het geval dat de betaling nog steeds niet succesvol wordt verwerkt, stellen we u minimaal 48 uur van tevoren op de hoogte van een eventuele nieuwe poging om de betaling te verwerken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven. Als u niet wilt dat wij opnieuw proberen de betaling te verwerken, moet u uw bestelling op voorhand annuleren.

U mag bij elke bestelling slechts één kortingscode gebruiken. We behouden ons het recht voor om bestellingen waarbij u meer dan één kortingscode aan het winkelmandje toevoegt, te weigeren of te annuleren.

U kunt kortingscodes uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden waaronder ze zijn uitgegeven. Deze voorwaarden omvatten onder meer of u in aanmerking komt om de kortingscodes te gebruiken en de maximale waarde van de bestelling.

Maak uzelf vertrouwd met deze algemene voorwaarden voordat u een bestelling plaatst. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling die niet aan deze voorwaarden voldoet te weigeren of te annuleren, zelfs als er kosten in rekening zijn gebracht op uw kredietkaart of debetkaart. Als er sprake is van inconsistentie tussen de algemene voorwaarden van kortingscodes en deze algemene voorwaarden, prevaleren de algemene voorwaarden van de kortingscode. Een kopie van de algemene voorwaarden van de kortingscode kan worden verkregen door een e-mail te sturen naar onze klantendienst of telefonisch contact op te nemen via:

customer.experience@thehutgroup.com

12. In aanmerking komen voor aankoop

Om in aanmerking te komen om goederen te kopen op deze Website en om rechtsgeldig een contract af te sluiten en te vormen op deze Website onder Engels recht moet u:

als individu, 18 jaar of ouder zijn; en uw echte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere gevraagde gegevens opgeven.

Door aan te bieden goederen en diensten te kopen, verklaart u aan ons dat u 18 jaar of ouder bent en geeft u ons toestemming om gegevens (met inbegrip van bijgewerkte gegevens) te verzenden om gegevens van derden te verkrijgen, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw debetkaart- of kredietkaartnummers of kredietrapporten om uw identiteit te verifiëren, uw kredietkaart te valideren, een initiële kredietkaartautorisatie uit te voeren en individuele aankooptransacties te autoriseren.


13. Intellectueel eigendom

De inhoud van de Website wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, databases en andere intellectuele eigendomsrechten. U erkent dat het materiaal en de inhoud van de Website eigendom blijven van ons en onze licentieverstrekkers.

U kunt de inhoud van de Website op een computerscherm ophalen en weergeven, dergelijke inhoud in elektronische vorm op een schijf opslaan (maar op geen enkele server of ander opslagapparaat dat op een netwerk is aangesloten) of één kopie van de inhoud afdrukken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en eigendomsrechten respecteert. U mag de materialen of inhoud op de Website niet anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren of verspreiden of voor commerciële doeleinden gebruiken.


14. Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige andere bepaling in de Voorwaarden, kan niets in deze Voorwaarden:

uw rechten als consument onder het Engels recht aantasten of beperken; of onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid uitsluiten of beperken.

De Website wordt aangeboden 'zoals hij is' en 'zoals hij beschikbaar is' zonder enige verklaring of onderschrijving en we geven geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Website en het gebruik ervan. U erkent dat we de veiligheid of privacy van de Website en alle door u verstrekte gegevens niet kunnen garanderen en hiervoor niet verantwoordelijk kunnen zijn. U draagt het risico dat verbonden is aan het gebruik van het internet.

Hoewel we ervoor proberen te zorgen dat de inhoud van de Website correct, betrouwbaar en van hoge kwaliteit is, kunnen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden als dit niet het geval is. We zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten, weglatingen of voor de resultaten verkregen door het gebruik van dergelijke informatie of voor technische problemen die u kunt ondervinden bij het gebruik van de Website. Als we op de hoogte worden gebracht van eventuele onjuistheden van de inhoud van de Website, proberen we dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te corrigeren.

In het bijzonder wijzen we alle aansprakelijkheid af in verband met het volgende:

incompatibiliteit van de Website met uw apparatuur, software of telecommunicatieverbindingen;
technische problemen, waaronder fouten of onderbrekingen van de Website;
ongeschiktheid, onbetrouwbaarheid of onnauwkeurigheid van de Website; en
het niet voldoen van de Website aan uw vereisten.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde voor enige gevolgschade of incidentele schade (beide termen omvatten zonder beperking puur economisch verlies, winstverlies, verlies van zaken, verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven, verlies van privacy en verlies van gegevens) of enige andere indirecte, speciale of bestraffende schade die voortvloeit uit of verband houdt met de Website.


15. Scheidbaarheid

Als enig deel van de Voorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling als scheidbaar van deze Voorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van de Voorwaarden.


16. Vrijwaring

Geen enkele verklaring van afstand door ons kan worden opgevat als een vrijwaring van procedures of een daaropvolgende schending van een bepaling.

17. Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige basis van elke overeenkomst die tussen u en ons wordt afgesloten.


18. Recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en eventuele geschillen worden uitsluitend door de Engelse rechtbanken beslecht.


19.Retourzendingen

Om ervoor te zorgen dat onze klanten de beste service krijgen en zichzelf met ons snoepgoed kunnen verwennen, bieden wij een uitgebreid retourbeleid voor het onwaarschijnlijke geval dat u niet 100% tevreden bent met het geleverde snoepgoed. Houd er rekening mee dat de volgende retourprocedure moet worden gevolgd. Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat wij geen goederen kunnen omruilen of terugbetalingen kunnen uitvoeren. Houd er bovendien ook rekening mee dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden en geen terugbetalingen/omruilingen kunnen aanbieden voor voorraad die wordt beïnvloed door omstandigheden buiten onze controle. Dit omvat beschadiging en verwaarlozing na ontvangst van goederen, opslag van goederen in klimatologische omstandigheden zoals extreme temperaturen die bepaalde artikelen kunnen aantasten (artikelen kleven vaak aan elkaar of veranderen enigszins van uiterlijk, maar behouden dezelfde smaak) en beschadiging door derden. Houd er bovendien rekening mee dat goederen bij het vervoer tijdens de warme zomermaanden door de hitte kunnen worden aangetast. Zo kunnen delicate producten zoals chocolade er misschien niet altijd uitzien als bedoeld, maar uiteraard smaken ze nog steeds even lekker.

Als u een artikel om welke reden dan ook wilt retourneren, stel ons dan binnen 48 uur na ontvangst van uw bestelling op de hoogte van het deel dat niet naar wens is. Om een retourzending te regelen, neemt u contact met ons op en geeft u de volgende informatie door aan onze klantendienst: uw bestelnummer, het artikel dat u retourneert en de reden van de retourzending.

Wij zullen u vervolgens een uniek retourautorisatienummer bezorgen, alsook het adres waarnaar u het artikel kunt sturen.

U moet het artikel goed verpakken en het volgende vermelden: uw bestelnummer, het retourautorisatienummer, of u een vervangend artikel of een terugbetaling wenst en de reden waarom u het artikel terugstuurt.

Geretourneerde goederen moeten in hun originele staat verkeren en zich in de verpakking bevinden waarin zij zijn aangekomen, samen met een kopie van de factuur of de pakbon.

Na ontvangst worden de artikelen gecontroleerd en wordt waar nodig voor een terugbetaling van goederen en verzendkosten gezorgd. We kunnen geen terugbetalingen uitvoeren voor ongewenste goederen vanwege de bederfelijke aard van goederen in de uitverkoop. Terugbetalingen/omruilingen worden alleen aangeboden voor artikelen die defect zijn en die duidelijk defect waren op het moment dat ze werden verzonden.


20. Alle wedstrijden

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

Deze regels worden geacht te zijn opgenomen in elke wedstrijd, behalve in de mate dat een specifieke instructie in een wedstrijd anders bepaalt.

Door aan de wedstrijd deel te nemen, worden de deelnemers geacht deze Voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en worden zij geacht eraan gebonden te zijn. Al onze beslissingen zijn definitief en bindend en er zal niet over worden gecorrespondeerd.

Iedere persoon die werknemer of een direct familielid van een werknemer van een bedrijf van The Hut Group is of een andere persoon is die rechtstreeks verbonden is met de organisatie van een bepaalde wedstrijd, komt niet in aanmerking voor deelname.

Wedstrijden zijn uitsluitend toegankelijk voor inwoners van het schiereiland en de Balearen.

Alle deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn, tenzij een andere leeftijdsbeperking is gespecificeerd of geïmpliceerd. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor antwoorden die verkeerd gericht zijn, om technische of andere redenen verloren zijn gegaan of na de sluitingsdatum zijn ontvangen.

Wij behouden ons het absolute recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving deelnames aan een wedstrijd te diskwalificeren die naar onze mening ongeoorloofde technische middelen hebben gebruikt en/of deelnames waarvan wij menen dat ze frauduleus zijn.

Prijzen

Als om welke reden dan ook een geadverteerde prijs niet beschikbaar is, behouden wij ons het recht voor om deze prijs naar eigen goeddunken door een vergelijkbare prijs van gelijke of grotere waarde te vervangen.


Er wordt slechts één prijs per huishouden toegekend.
Er is geen contant geld of een ander alternatief voor de aangeboden prijs beschikbaar en prijzen zijn niet overdraagbaar.
De producten die op deze website worden aangekocht zijn uitsluitend bestemd voor particulier en huishoudelijk gebruik en niet voor wederverkoop.


Verwittiging

De naam van de winnaar wordt na de sluitingsdatum door middel van een willekeurige trekking gekozen uit alle juiste antwoorden die werden ontvangen. De winnaar van een prijs wordt binnen 28 dagen na bepaling van de winnaar op de hoogte gebracht.

Houd rekening met een leveringstermijn van 28 dagen voor alle prijzen. Als de winnaar van een wedstrijd om welke reden dan ook niet in staat is om een prijs in ontvangst te nemen of als de winnaar na redelijke inspanningen niet kan worden verwittigd, kunnen we naar eigen goeddunken over de prijs beschikken zonder enige aansprakelijkheid jegens de winnaar hiervoor.

Voor elke wedstrijd wordt slechts één prijs toegekend per deelnemer/e-mailadres. De namen van de winnaars zijn beschikbaar op verzoek.

Prijzen claimen

Prijzen die reizen omvatten: (a) reisarrangementen zijn de verantwoordelijkheid van prijswinnaars tenzij anders vermeld; (b) we behouden ons het recht voor om schriftelijke toestemming te vragen van de ouder of voogd van een winnaar die jonger is dan 16 jaar en om van een dergelijke winnaar te vragen dat deze iemand van 18 jaar of ouder als begeleider kiest.

Prijzen/kaartjes voor wedstrijden kunnen beperkt zijn tot bepaalde perioden van het jaar en tenzij anders vermeld moeten alle prijzen binnen zes maanden na de datum van de trekking van de wedstrijd worden genomen.

Als de prijzen door een derde partij worden verstrekt, moet de winnaar alle toepasselijke boekings- of andere formaliteiten rechtstreeks bij deze leveranciers vervullen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen/fouten van andere personen of bedrijven.


21. Beoordelingen

Als u een beoordeling indient, verleent u ons een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om de beoordeling over de hele wereld in alle media te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, te verspreiden, weer te geven of er afgeleide werken van te maken.

U verleent aan Erborian.es en zijn sublicentiehouders het recht om de naam te gebruiken die u in verband met dergelijke inhoud indient, als zij dit wensen. U gaat ermee akkoord afstand te doen van uw recht om te worden genoemd als de auteur van dergelijke inhoud en van uw recht om bezwaar te maken tegen denigrerende behandeling van dergelijke content.

U geeft aan en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins de controle heeft over alle rechten op de inhoud die u plaatst; dat, op de datum dat de inhoud of het materiaal wordt ingediend bij Erborian.es:

de inhoud en het materiaal juist is;
het gebruik van de inhoud die en het materiaal dat u levert geen inbreuk maakt op de richtlijnen die van toepassing zijn op erborian.es en geen schade zal toebrengen aan een persoon of entiteit (met inbegrip van het feit dat de inhoud of het materiaal niet lasterlijk is). U gaat ermee akkoord om erborian.es voor alle claims te vergoeden die door een derde tegen erborian.es worden gebracht en die uit of in verband met een schending van om het even welke van deze garanties voortkomen.


22. Multibuy-aanbiedingen

Deze aanbieding geldt alleen voor de artikelen die hiervoor in aanmerking komen en vermeld worden in het deel 'Multibuy' van deze Website.

Als goederen worden geretourneerd (met uitzondering van een omruiling als de producten defect zijn), hebben wij het recht om ofwel de terugzending van alle goederen te eisen die zijn geleverd als deel van deze multibuy-aanbieding op uw kosten, ofwel de goederen in rekening te brengen die u heeft gehouden tegen de volledige prijs die op deze website wordt vermeld.


22.1 Super BB Concealer

Kortingen en promoties zijn niet van toepassing op het product, tenzij anders vermeld in onze communicatie.


22.2 Cadeausets

Kortingen en promoties zijn niet van toepassing op Cadeausets, tenzij anders vermeld in onze communicatie.


23. Geschenk bij productaanbiedingen

23.1 Als we een gratis geschenk bij een product aanbieden, verstrekken we slechts één gratis geschenk per transactie (ongeacht hoeveel producten er worden gekocht). Het is mogelijk dat het gratis cadeau soms niet inwisselbaar is in combinatie met andere promoties. Het gratis geschenk is onderhevig aan beschikbaarheid en we behouden ons het recht voor om het gratis geschenk te vervangen door een alternatief geschenk.

23.2 Om het voor ons mogelijk te maken een gratis geschenk aan te bieden, kan het noodzakelijk zijn het gratis geschenk op onze website weer te geven aan een nominale waarde. Ter verduidelijking: u heeft niet het recht om het gratis geschenk te 'kopen' zonder het product te kopen waarbij het gratis geschenk wordt aangeboden. Elke poging om het gratis geschenk te 'kopen', zal worden geannuleerd (niettegenstaande enige automatische communicatie die u ontvangt ter bevestiging van uw bestelling). In het onwaarschijnlijke geval dat het gratis geschenk naar u wordt verzonden, bent u verplicht het gratis geschenk op schriftelijk verzoek te retourneren.


23.1 Aanbieding tot 4 minis: Juni 2024

Let op: deze aanbieding is geldig tot eind Juni.

Om in aanmerking te komen voor deze aanbieding moet je minimaal € €39 besteden en gebruiken code MINIS bij het afrekenen.

Aanbieding:

-2 minis bij besteding van €39

-3 minis bij besteding van €49

-4 minis bij besteding van €59

Zorg ervoor dat je de producten selecteert bij het afrekenen.

Aanbieding niet combineerbaar met andere promoties.


24. Doorverwijsprogramma

Onderhevig aan de voorwaarden zoals hieronder uiteengezet, kunt u 'tegoed' verdienen voor gebruik op deze Website door een of meerdere nieuwe klanten naar ons door te verwijzen aan de hand van ons doorverwijsprogramma door de verwijzingslink en/of verwijzingscode die wij verstrekken met hen te delen (het 'Doorverwijsprogramma'). U komt slechts in aanmerking om deel te nemen als 'doorverwijzer' aan dit Doorverwijsprogramma als u eerder een bestelling op de Website heeft geplaatst.

Een nieuwe klant is een natuurlijke persoon die nog niet eerder een bestelling bij ons heeft geplaatst (een 'Doorverwezene'). Als de Doorverwezene een account op de Website heeft, maar nog niet eerder een bestelling heeft geplaatst op de Website, dan heeft hij/zij alleen het recht om deel te nemen aan het Doorverwijsprogramma via de 'doorverwijslink'. Als de Doorverwezene reeds een account heeft op de Website, dan kan hij/zij niet deelnemen aan het Doorverwijsprogramma door gebruik te maken van een 'verwijzingscode' (ongeacht of hij/zij eerder al een bestelling heeft geplaatst).

Als de Doorverwezene op uw verwijzingslink heeft geklikt, zal de kortingscode automatisch worden toegepast bij het afrekenen. Als de Doorverwezene een verwijzingscode gebruikt, moet de Doorverwezene deze code invoeren bij het afrekenen.

Ter verduidelijking: elk tegoed dat gegenereerd wordt door het Doorverwijsprogramma mag alleen besteed worden op de Website en noch u, noch de Doorverwezene heeft recht op enige uitbetaling van welke aard dan ook met betrekking tot het tegoed. Het tegoed kan niet worden ingeruild voor contant geld. Het tegoed dat op uw account van het Doorverwijsprogramma staat, is op geen enkele manier overdraagbaar.

U ontvangt het toepasselijke tegoed op uw account 24 uur na verzending van de bestelling van de Doorverwezene. Als de Doorverwezene zijn/haar bestelling om welke reden dan ook binnen 24 uur na verzending annuleert, komt u niet in aanmerking voor een
tegoed. U ontvangt uw tegoed in de standaardvaluta van de Website.

Via het Doorverwijsprogramma opgebouwde tegoeden die niet binnen 12 maanden na de datum van ontvangst zijn gebruikt, komen te vervallen.

De Doorverwezene moet een bestelling plaatsen met een waarde van ten minste de minimumwaarde zoals die van tijd tot tijd op de Website wordt vermeld.

Abonnementsproducten zijn uitgesloten van het Doorverwijsprogramma. Van tijd tot tijd kunnen we naar eigen goeddunken andere producten uitsluiten van het Doorverwijsprogramma.

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, uw tegoeden die gegenereerd zijn door het Doorverwijsprogramma te allen tijde intrekken als wij van mening zijn of vermoeden dat uw gebruik van het Doorverwijsprogramma frauduleus, misleidend of in strijd met deze voorwaarden is.